Kontakt: CIRRACENTRUM, Mgr. Michaela Kalašová, Ctiradova 4, Praha 4 – Nusle, tel: 739216155, info@cirracentrum.cz
Centrum Individuálních Rekondičních a Rehabilitačních Aktivit

TOPlist

 

MFK systém

 

Expertní MFK systém

je proces objektivizace a vizualizace výsledku vyšetření svalového aparátu, cíleného ošetření a zpětné vazby - kontroly účinku terapie.

Vyšetření je zpracováno pomocí specializovaného softwaru, který je zde zásadním pomocníkem pro přesné zacílení terapie.

Zjednodušeně, při vyšetření zadáme údaje o svalových partiích, které nefungují, jak by měly a software nám nabídne postup ošetření, aby bylo ošetřeno vše, co je třeba.

Klient vidí výsledek vyšetření, a díky této konfrontaci má sám lepší možnost pochopit míru zatížení pohybového aparátu. Při konzultaci výsledků klient sám či za pomoci terapeuta uvažuje o příčinách tohoto zatížení.

Ošetření provádí terapeut na základě programem nabídnutého postupu. Ošetření se děje nejprve převážně na reflexní úrovni, čímž dochází k rozložení účinku na větší celky a k obnově energetického systému těla.

Reflexní ošetření neurolymfatických bodů, kterým při terapii začínáme, nemusí být vždy příjemné, jelikož vytváříme silnější tlak na jednotlivé body, ale je účinné, jak bylo popsáno výše.

Při terapii MFK, kdy ovlivňujeme energetický systém celého těla, může (v závislosti na stavu klienta) dojít k reakci na toto uvolnění, provázené malátností, zimnicí nebo k jiným negativním pocitům. Dochází totiž k vyplavování látek, které do té doby stagnovaly, a které nyní musí organizmus aktivně zpracovat. Tento proces nám napovídá o spuštění procesu regenerace.

Přínosem MFK v porovnání s běžným postupem vyšetření je schopnost analýzy svalového systému jako celku, program se nezabývá tím, že "nás bolí rameno", ale zhodnotí celé tělo a nabídne postup ošetření celého těla, který je cílený na aktuální stav. Teprve, když se celé tělo "srovná", má sílu na regeneraci slabých míst.

Další výhodou MFK je možnost kdykoliv posoudit historii terapie u každého klienta. Můžeme sledovat souvislost stavu na proběhlé terapii, ale hlavně na životním stylu a denních (pracovních, sportovních) činnostech klienta.

Protože se domníváme, že teprve, když pochopíme příčinu, jsme schopni vykročit správným směrem k jejímu odstranění. A MFK systém nám pomáhá vidět cestu, která není krátká, ale je to "ta naše".

Zda po ní půjdeme, či ne, je již na nás.

A jelikož se i naše životní cesty neustále odvíjí v koloběhu příčin a následků, nelze si představovat, že po jednom ošetření budeme naprosto bez potíží. Každý se hojí jinak a každý má vlastní přístup ke svému životu a tedy i průběh terapie bude odpovídat tomuto přístupu.

Můžeme donekonečna čistit koryto řeky, dokud nevyčistíme její potoky a nadále se nebudeme snažit o udržení čistoty tohoto životodárného celku.

Terapie MFK je systematická, objektivní a dlouhodobá.

Postup terapie:

A. Odebíráme anamnézu, evidujeme momentální potíže, dřívější závažnější poruchy, operace apod., dotazujeme se na životní styl klienta

B. Vyšetříme funkci jednotlivých hlavních svalů na těle, každý izolovaně.

C. Společně s klientem posuzujeme výsledek vyšetření v rovině zatížení svalového systému, páteře, kloubů, míšního systému a systému vnitřních orgánů

D. Program obsahuje i psychosomatickou složku, kde nám na základě původního vyšetření nabízí k promyšlení určitá slova, která mohou poodhalit vliv psychických pochodů na organizmus klienta. Terapie se stává efektivnější, pokud pracujeme na více rovinách.

E. Ošetřujeme jednotlivé partie podle doporučeného postupu v poloze vleže na zádech a vleže na břiše. Pacient je při terapii oblečen ve volném oděvu. Pokud je to nutné, lze provést terapii i v sedě či jiné poloze.Využíváme především doteku, případně můžeme použít působení protikladných efektů např. tepla a chladu na související body.

F. Po ukončení terapie provádíme kontrolu vybraných svalů, zda již dochází k reakci na ošetření. Zároveň je klient opět motivován k vnímání kvality vlastního pohybu.

G. Podle výsledků a průběhu terapie plánujeme s klientem další postup.

H. Každá terapie vždy obsahuje vyšetření, ošetření i kontrolní vyšetření. Jelikož ošetřujeme aktuální stav, musíme tento stav znát, proto vždy před terapií znovu vyšetřujeme. Zároveň je klient při vyšetření motivován k uvědomění si reakcí svého těla. Stejně tak kontrolní vyšetření nás informuje o procesu, kterého se účastníme.

Směřujeme od pasivity k aktivitě.

 

© 2011 Cirracentrum
Mgr. Michaela Kalašová, Ctiradova 4, 140 00 Praha 4, tel: 739 216 155
e-mail: info@cirracentrum.cz

Poslední aktualizace: 19.prosince 2015 v 10:01

Partneři:   BIKE live -  Astrologie -  Kurzy zpívání -  rekreace Jižní Čechy