Kontakt: CIRRACENTRUM, Mgr. Michaela Kalašová, Ctiradova 4, Praha 4 – Nusle, tel: 739216155, info@cirracentrum.cz
Centrum Individuálních Rekondičních a Rehabilitačních Aktivit

TOPlist

 

RODINNÉ  KONSTELACE

 

Co jsou rodinné konstelace

V životě patříme do různých systémů: primární rodiny, současné rodiny, pracovního kolektivu... V každém ze systémů působí určité skryté energie, které řídí náš život.

Pokud se v systému stane něco zásadního (předčasné úmrtí, potrat, ztráta majetku, vyloučení člena rodiny, násilný trestný čin, závažná duševní porucha atd.), dojde k jeho narušení. A na toto narušení se začne v systému určitým způsobem poukazovat. Jak?

V rodině se například nesmí mluvit o tetě, která emigrovala. Někdo z rodiny začne svým jednáním "upozorňovat" na toto narušení systému. Takový člen může mít silnou potřebu utíkat od rodiny, od přátel, jakékoli práce... zkrátka "emigrovat" – podobně jako jeho teta. To se samozřejmě děje nevědomě, dotyčný sám neví, že jeho rodinný systém volá po nápravě.

Toto poukazování, volání po nápravě může mít mnoho podob: zdravotní problémy, závislosti všeho druhu, permanentní pocit nespokojenosti, problémy v partnerském vztahu, s výchovou dětí, pracovní nesrovnalosti, potíže s početím dítěte, nevěra atd.

Rodinné konstelace představují metodu, jež dokáže tyto skryté energie, působící v daném systému, odhalit a vrátit každému z jeho členů místo, které mu skutečně náleží.

Kdy se můžeme rodinných konstelací zúčastnit?

Konstelace probíhají u nás v Cirracentru jednou měsíčně. Aktuální termín naleznete zde.

Co je dobré vědět předem

Pro postavení konstelace je výhodné zjistit informace o významných událostech, které se týkají Vás a Vašich blízkých:

- vyloučení z rodiny (osoby, o kterých se v rodině nesmělo/nesmí mluvit)
- emigrace
- potrat
- předčasná tragická úmrtí
- úmrtí malých dětí
- úmrtí při porodu
- ztráty majetku
- křivdy
- trestné činy
- vážné fyzické i duševní nemoci
- další neobvyklé osudy

Jak konstelace probíhá

Na začátku sdělíte konstelatérovi svoji motivaci. Může to být něco, co Vás trápí aktuálně nebo již delší dobu, například špatné vztahy v rodině (s rodiči, sourozenci, partnerem), nemoc, finanční problémy, potíže s dětmi atd. Na základě Vašich informací konstelatér určí zástupce za důležité členy rodiny, popř. další postavy. Tyto členy včetně zástupce za sebe si pak vyberete z přítomných účastníků semináře.

Podle vlastní intuice je rozestavíte do prostoru. Tito zástupci se ocitnou v tzv. energetickém poli Vaší rodiny. Díky tomu mohou vnímat postavu, kterou v konstelaci zastupují. Během konstelace pak sdělují své vjemy: jak se cítí, jak vnímají ostatní členy rodiny, kde je disharmonie, kdo je vyloučen, kde je naopak klid atd.

Konstelatér na základě svých dovedností a také toho, co mu sdělují jednotliví zástupci hledá, jak daný rodinný systém uvést zpět do rovnováhy. Jde o odhalení skutečné příčiny a následného najití řešení Vaší situace. Postupně je systém opět uveden do rovnováhy, tj. každý člen rodiny má své správné místo.

Na závěr sám klient vstupuje do konstelace a procíťuje rovnováhu vlastního rodinného systému.

Důležitá poznámka: Konstelace se může odehrávat (a většinou i odehrává) bez přítomnosti členů rodiny.

Poznámka:
Rodinné konstelace jsou podpůrnou metodou, nenahrazují kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc. Metoda není vhodná pro jedince s akutními psychickými problémy nebo v akutních traumatických situacích (smrt blízké osoby, aktuální rozchod atd.)

 

© 2011 Cirracentrum
Mgr. Michaela Kalašová, Ctiradova 4, 140 00 Praha 4, tel: 739 216 155
e-mail: info@cirracentrum.cz

Poslední aktualizace: 19.prosince 2015 v 10:01

Partneři:   BIKE live -  Astrologie -  Kurzy zpívání -  rekreace Jižní Čechy